اردوهای جهادی

در اردوهای جهادی فعالیتهای متنوعی انجام میگیرد.

فعالیتهای عمران و سازندگی:

به جهت عمران و آبادانی مناطق نیازمند و محرومیت زدایی از این مناطق، گروه جهادی بر اساس تخصص و تجربیات اعضای خود اقدام به طراحی، ساخت، احداث، بازسازی و ... می نماید. در همین راستا در گروه جهادی نیروهای متخصص در رشته های مختلف مهندسی و نیروهای متخصص تجربی و همچنین نیروهای علاقه مند به خدمت رسانی که بعضا فاقد تخصص لازم هستند و جهت همکاری با دوستان دیگر علاقه مندی خود را اعلام کرده اند بر اساس تواناییهای خود مشغول به فعالیت می شوند.
فعالیتهای فرهنگی و ورزشی:

فعالیتهای فرهنگی و ورزشی در گروه جهادی به دو بخش درون گروهی و بیرون گروهی تقسیم میشود. در فعالیتهای درون گروهی سعی میشود تا با برنامه های مختلف فرهنگی و ورزشی محیطی سالم و با نشاط را برای اعضای گروه به وجود آورد تا هم از خستگی آنها کاسته شود و هم با مشارکت اعضا در این برنامه ها مسائل آموزشی و تربیتی نیز مطرح گردد.

در فعالیتهای بیرون گروهی سعی بر این است تا با انجام فعالیتهای فرهنگی و ورزشی برای اهالی روستا به خصوص جوانان و نوجوانان عزیز روستا در راستای اهداف آموزشی و تربیتی تاثیر گذاری به وجود آید.
فعالیتهای تبلیغی و تربیتی:

همانند فعالیتهای فرهنگی، فعالیتهای تبلیغی و تربیتی نیز به دو بخش درون گروهی و بیرون گروهی تقسیم می شود. با حضور روحانی گروه و فعالیت و نظارت مستقیم ایشان، برنامه های مختلف مذهبی، سخنرانی، احکام، مشاوره، مسائل اعتقادی و غیره در هر دو بخش درون و بیرون گروهی در ساعات مختلف برگزار می گردد.
فعالیتهای اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی:

غالبا در مناطق محروم و کمتر برخوردار به خاطر ضعف مالی ساکنین آن مناطق و عدم تخصیص اعتبارات مناسب از طرف دستگاه های متولی، شاهد کوچ افراد به خصوص جوانان به سمت شهرها و پایتخت هستیم. این موضوع موجب به وجود آمدن دردسرهایی برای افراد کوچ کرده و شهرهای مقصد می شود. برای جلوگیری از این امر یکی از وظایف مهم گروه جهادی کارآفرینی و برگزاری دوره های آموزشی شغلی در این مناطق می باشد. گروه جهادی با شناسایی مشاغل زود بازده روستایی و هماهنگی با نهادهای ذیربط و برگزاری دوره های آموزش مشاغل، کمک به اشتغالزایی خانگی و روستایی و گاه منطقه ای می نماید.
فعالیتهای علمی و آموزشی:

از جمله فعالیتهای گروه جهادی در زمان حضور در مناطق مختلف، فعالیت در زمینه های فوق است: اجرای برنامه های مختلف آموزشی قرآن، احکام، کمک درسی، آموزشهای تخصصی فنی و حرفه ای، نقاشی، خطاطی، هنرهای دستی، بافتنی، خیاطی و ... می باشد.
فعالیتهای بهداشت و درمان:

یکی از وظایف مهم گروه جهادی در مناطق کم برخوردار و محروم، رسیدگی به امور بهداشت و درمان و خدمات حمایتی از اهالی محترم مناطق می باشد. در این راستا اعضای مربوط به گروه بهداشت و درمان با انجام معاینات مختلف و غربالگری اهالی محترم در صورت نیاز با تشکیل پرونده آنها را به مراکز بهداشت و درمانگاه ها ارجاع می دهند. همچنین در بخش تخصصی و پزشکی اعضای پزشک گروه در حوزه های مختلف درمانی مشغول به خدمت رسانی می شوند.
مشاوره و امور خانواده:

در زمان حضور گروه جهادی در منطقه فعالیت خود با اعلام آمادگی به اهالی، برنامه ها و آموزشهایی به جهت ارتقاء سطح زندگی اسلامی و ایرانی اجرا می گردد. همچنین به اهالی محترم به طور اختصاصی در زمینه های مختلف خانواده مشاوره داده می شود.
بازگشت به صفحه ابتدای سایت