احسان و نیکوکاری

خَیِر بزرگوار، شما میتوانید در راستای اهداف گروه و خدمت رسانی به نیازمندان گرامی، کمکهای نقدی خود را به یکی از روشهای زیر به حساب گروه واریز کرده و به ما از طریق تلفن یا فرم زیر اطلاع دهید.

شما میتوانید کمکهای غیر نقدی خود را که قابل استفاده برای دیگران باشد را به دفتر گروه تحویل نمایید. برای این منظور از قبل به وسیله تلفن با مسئول مربوطه هماهنگی بفرمایید.

همچنین بسیار خوشحال می شویم در مسیر خدمت رسانی گروه ما را با همیاری های فکری و یَدی خود یاری رسانید.


لطفا پس از واریز مبلغ احسان به وسیله تلفن به ما اطلاع دهید .


بازگشت به صفحه ابتدای سایت